I første omgang udvikles infrastrukturen til at understøtte KOL-området, men infrastrukturen designes så den også kan danne fundament for telemedicinske løsninger til andre sygdomsområder. Det kan fx være diabetes, gravide med komplikationer eller telemedicinsk sårvurdering.

Du kan læse mere om fordelene ved at komme på infrastrukturen, samt proces og tidshorisont for nye løsninger her.

I menuen til venstre, finder du en side, der omhandler krav til løsninger på FUT-infrastrukturen.