Hvis du klikker på blokkene nedenfor, får du et sammendrag af 'Udbud 2' under Fælles Udbud af Telemedicin til borgere med KOL (FUT). Udbud 2 fokuserede på krav til de telemedicinske løsninger til borgere med KOL og krav til medarbejderløsningerne. 

Hvad dækker rammekontrakten under FUT?

Hvorfor tilbyde telemedicin?

Hvorfor bygge en infrastruktur?

Brugervenlige og intuitive løsninger

Succeskriterier for løsningerne

Principper for systemet

Fælles it-byggeblokke i økosystem

Funktionalitet i de udbudte løsninger

Videreudvikling af komponenter til systemet

Videreudvikling til andre sygdomsområder

Principper for arkitektur

sammenhæng mellem FUT's to udbud og deres system-omverden

Figuren viser sammenhæng mellem FUT's to udbud og deres system-omverden. 

 

 

Fokus på it-sikkerhed

Afprøvning før udbredelse af løsningerne til KOL

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret