Akuthospitalerne i Region Midtjylland har i de seneste år arbejdet systematisk med Sikkert Patientflow. Det vil sige, at der er arbejdet med flow, patientsikkerhed og forbedring af de akutte patientforløb ud fra visionen: "Den rigtige patient - i den rigtige seng - på det rigtige tidspunkt - med det rigtige behandlerteam". 

Arbejdet bygger på en række redskaber og metoder, der danner grundlag for sammenhængende patientforløb af høj kvalitet og uden ikke-fagligt begrundet ventetid.