Her på siden kan du komme tættere på vores forskning omkring brugen af PRO i klinisk praksis. Du kan bl.a. læse om nuværende og afsluttede ph.d.-projekter og vores forskningsstrategi.


Øget interesse for evidens på området

De senere år har vi set en stigning i anvendelsen af PRO i klinikken som dialogstøtte- og beslutningsstøtteværktøj. Af samme grund er der stigende interesse for evidens på området.


PRO-data som dialogstøtte

Hidtidig forskning har fundet, at anvendelsen af PRO i klinikken:

  • Forbedrer kommunikationen mellem patient og kliniker
  • Forbedrer identifikationen af behandlingssymptomer og psykosociale problemer.

Disse effekter er primært fundet i studier, hvor PRO-data har udgjort et supplement til mødet mellem patient og kliniker og fungeret som det, man kan kalde dialogstøtte.


PRO-data som beslutningsstøtte

Forskning i anvendelse af PRO som beslutningsstøtteværktøj, f.eks. ved fjernmonitering af ambulante patienter, er sparsom.

Ved fjernmonitorering kan PRO-data anvendes til at vurdere behovet for klinisk kontakt eller til løbende monitering af symptomer for hurtigere at identificere en forværring i patientens sygdomstilstand.

Enkelte studier har dog fundet positive effekter som:

  • Forbedret livskvalitet
  • Forlænget overlevelse
  • Færre ambulante besøg

Der er dog brug for yderligere forskning relateret til patienteffekter inden for dette område.

Andre relevante og vigtige forskningsområder er bl.a. udvikling og brug af spørgeskema og farvekode på individniveau samt patient og kliniker aspekter ved anvendelse af PRO-data i klinikken.