- Center for Patientrapporterede Oplysninger


AmbuFlex er Region Midtjyllands Center for Patientrapporterede Oplysninger.

Vi udvikler kliniske løsninger med patientrapporterede oplysninger (PRO) som omdrejningspunkt.

Med andre ord hjælper vi med at skabe fleksible ambulante forløb - deraf navnet AmbuFlex.


 

Hvad er PRO?


PRO er en forkortelse for patientrapporterede oplysninger. Patientrapporterede oplysninger er data om patientens helbredstilstand herunder:

 • Fysisk og mentalt helbred
 • Symptomer
 • Helbredsrelateret livskvalitet
 • Funktionsniveau

Patientrapporterede oplysninger bliver rapporteret direkte af patienten.

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger skaber behovsstyrede patientforløb

 

I en PRO-løsning besvarer patienten hjemmefra et spørgeskema med spørgsmål om helbred, symptombelastning og trivsel. Hver løsning er tilpasset en specifik diagnosegruppe.

Sundhedsprofessionelle inddrager systematisk patientens svar i behandlings- eller opfølgningsforløbet, hvor svarene fx anvendes til at vurdere patientens behov for kontakt. På den måde er patientens eget behov udslagsgivende for kontakten med hospitalet frem for faste intervaller.

Svarene kan også bruges til at afklare, om patienten skal se en læge eller en sygeplejerske, eller om en patient er klar til at modtage en given behandling.


PRO giver fordele for patienter

 • Patientens egen helbredsvurdering danner udgangspunkt for kontakten.

 • Patientens kontakt til hospitalet defineres af patientens eget behov frem for faste intervaller.

 • Patienten undgår unødvendige hospitalsbesøg.

 • Patienten får et indblik i egen sygdom og kan følge udviklingen over tid.

 PRO giver fordele for sundhedsprofessionelle

 • PRO giver mulighed for behovsstyrede patientforløb.

 • PRO giver overblik over patientens symptombelastning over tid.

 • PRO kan indikere, om en patient skal ses af en sygeplejerske eller en læge.

 • PRO kan understøtte, at ressourcer anvendes, hvor behovet er størst.

 • PRO-data kan anvendes til forskning og kvalitetsudvikling.