Alle vores PRO-løsninger er udviklet til den enkelte afdelings og patientgruppes specifikke behov. Derfor er det individuelt, hvilket formål PRO-løsninger opfylder i praksis.


Overordnet kan man sige, at anvendelsen af patientrapporterede oplysninger i klinisk praksis kan være et redskab til at:

  • sikre, at samtalen tager udgangspunkt i patientens behov
  • vurdere patienternes behov for kontakt til klinikken
  • vurdere, hvilken kliniker der er mest relevant for patienten at tale med
  • vurdere, om en patient er klar til at modtage en given behandling.

 

PRO som værktøj til dialogstøtte

PRO som værktøj til at vurdere patientens behov for kontakt

PRO som værktøj til at vælge den rette kliniker

PRO som værktøj til at vurdere, om en patient er klar til behandling