En PRO-løsning udviklet af AmbuFlex består af et sygdomsspecifikt spørgeskema, en klinisk udviklet farvekode og et understøttende IT-system.


 

Skræddersyet spørgeskema

Til hver PRO-løsning udvikler vi et spørgeskema, der er skræddersyet efter patientgruppe og formål.

Udviklingen sker i et tæt samarbejde med de kliniske specialister på hospitalet og en projektkoordinator fra AmbuFlex. Undervejs i processen inddrager vi løbende patienter.

Farvekode viser patientens tilstand

Patientens besvarelse indlæses i AmbuFlex-systemet. Her får besvarelsen tildelt en farve - grøn, gul eller rød.

Farvekoden udvikles af klinikere og skal afspejle det formål, der er valgt for den enkelte PRO-løsning- fx at vurdere, om en patient har behov for kontakt med en kliniker.Fleksibelt IT-system

AmbuFlex har sit eget IT-system, der er designet til at indsamle og fremvise PRO-data.

Vi tilpasser både dataindsamling og fremvisning til de individuelle behov i hver PRO-løsning. Det har i mange løsninger været med til at opnå svarprocenter på omkring 90% blandt de oprettede patienter.

Klinikerne kan se den aktuelle spørgeskemabesvarelse og tilhørende farvekode samt en oversigt over patientens tidligere svar i AmbuFlex-systemet.

Oversigt2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Nem adgang for patient og kliniker

Afdelinger i Region Midt og Region Nord tilgår AmbuFlex via den elektroniske patientjournal. Patienterne har online adgang til deres tidligere besvarelser via www.sundhed.dk.