Her kan du få et indblik i udviklingsprocessen bag en PRO-løsning. Processen foregår i tæt samarbejde med afdelingen, hvor løsningen skal anvendes og testes løbende med patienter. 


 

God_ide_blå.png1. Idéen til en ny PRO-løsning kommer fra en enkelt afdeling og skal opfylde et klinisk behov. 

2. Afdelingen sender idéen til relevant specialeråd og kontakter AmbuFlex.

3. Hvis projektet godkendes, fortsætter udviklingsarbejdet.

4. Afdelingen samler en arbejdsgruppe af 3-4 erfarne klinikere, der sammen med AmbuFlex udvikler løsningen.

5. PRO-løsningens formål og målgruppe afklares. Først når formål og målgruppe er på plads, kan vi udvikle PRO-løsningen.

6. Arbejdsgruppen og AmbuFlex udvikler spørgeskema og farve-kode. Patienter giver input til og tester spørgeskemaet.

7. Patientforløb med PRO som udgangspunkt, medfører ofte ændringer i afdelingens arbejds-gange. AmbuFlex hjælper med implementeringen. 

 

8. AmbuFlex oplærer personalet i at anvende PRO-løsningen og klæder dem på til at tale med patienterne om spørgeskema-svarene.

 

9. Vi tester og justerer løsningen med brugerne. På årlige opfølgningsmøder justerer vi løsningen, så den fortsat giver mening i den kliniske hverdag.