I analysefortegnelsen finder du i kortfattet form en række oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Du skal vælge det hospital, der servicerer dig:

AUH

Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi

RHH

Regionshospitalet Horsens, Blodprøver og Biokemi

HEM

Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi

HEV

Hospitalsenheden Vest, Klinisk Biokemisk Afdeling

RRA

Regionshospitalet Randers, Klinisk Biokemisk Afdeling