Med telemedicin får borgerne mulighed for at tage kontrol over eget helbred og blive bedre til at mestre egen sygdom. Telemedicin er også en af nøglerne til at bevare en høj kvalitet i sundhedssystemets ydelser og skabe sammenhæng på tværs af sektorer. 

Region Midtjyllands strategi for telemedicin

Region Midtjyllands strategi for telemedicin

Center for Telemedicins strategi

Center for telemedicins fem indsatsområder

Vi arbejder med seks overordnede strategiske indsatsområder:

 

Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland  

Brugerne i centrum

Udbrede telemedicin

Bygge bro på tværs

Forebygge forværring af sygdom

 

Telemedicin i drift

 

Læs mere i Center for Telemedicins strategi

Læs mere om de regionale og nationale strategier:

Trygt_naert_og_nemt_kvadratisk.jpg

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle