Med telemedicin får borgerne mulighed for at tage kontrol over eget helbred og blive bedre til at mestre egen sygdom. Telemedicin er også en af nøglerne til at bevare en høj kvalitet i sundhedssystemets ydelser og skabe sammenhæng på tværs af sektorer. 

Region Midtjyllands strategi for telemedicin

Region Midtjyllands strategi for telemedicin

Center for Telemedicins strategi

Center for telemedicins fem indsatsområder

Vi arbejder med fem overordnede strategiske indsatsområder:

 

Vurdere og udbrede bæredygtige telemedicinske indsatser 

Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland 

Understøtte en effektiv infrastruktur 

Afdække fremtidens behov for telemedicin

Brugerinvolvering

 

Læs mere i Center for Telemedicins strategi

Læs mere om de regionale og nationale strategier:

Trygt_naert_og_nemt_kvadratisk.jpg

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle