Region Midtjylland ønsker at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Det betyder, at patienten skal opleve, at han eller hun inddrages og høres af sundhedsvæsenet. Det vil også sige, at ethvert møde med sundhedsvæsenet er af høj kvalitet, og at behandlingen foregår i et sammenhængende forløb. 

På patientens præmisser

Målbilledet er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene. Den overordnede vision er 'Et sundhedsvæsen på patientens præmisser'. 

3 overordnede spor i målbilledet

  

Den bedste kvalitet
- hver gang på den rigtige måde

Sammenhæng og lighed i sundhed

Mere effektivt sundhedsvæsen

Region Midtjylland har valgt at hæve 'Mere effektivt sundhedsvæsen' op som et spor, da regionen ønsker at højne kvaliteten samtidigt med, at det skal ske for færre ressourcer.

Ønsket er at skabe en forbedringskultur, hvor fagpersonalet hele tiden kan tilpasse handlinger og indsatser til den enkelte patients behov og situation.

8 mål at styre efter fra 2017

Telemedicin hjælper til at opfylde målene