I Region Midtjylland arbejder vi for, at digitalisering skal gøre det nemmere at være borger og patient, og lettere at være ansat. Digitale løsninger kan nemlig hjælpe patienter til at mestre egen sygdom og kan støtte personalet i at udføre arbejdet smartere ved at det fx er lettere at få adgang til viden.

Digitalisering handler også om samarbejde og samskabelse. Både internt i Region Midtjylland og med andre parter i sundhedsvæsenet, leverandører, borgere, pårørende m.fl. De digitale muligheder er en stor drivkraft i at forandre og forbedre sundhedsvæsenet. 

Her er en oversigt over digitaliseringsstrategiens 10 principper:

1På borgerens og patientens præmisser

Udvikling af digitale løsninger, der er vendt mod borgerne og patienterne, skal udvikles i samarbejde med disse.

Samskabelse2

Brugerne og andre relevante parter skal involveres tidligt og målrettet i udviklingen af digitale løsninger

3Fællesregionale og nationale løsninger anvendes hvor det er muligt

Region Midtjylland vil hvor det er muligt basere digitale løsninger på fællesregionale eller nationale systemer og løsninger

Borgerens fortrolige data beskyttes4

Region Midtjylland sikrer data med tidssvarende sikkerhedssystemer og med uddannelse af medarbejdere til at håndtere data

5Tilgængelige services

Region Midtjyllands it-platform og de digitale løsninger til medarbejdere og borgere skal have høj tilgængelighed og performance

Fra data til viden til handling6

Region Midtjylland vil proaktivt anvende data til prædiktion og løbende tage nye teknologier i brug

Hurtig og agil udvikling7

Region Midtjylland skal udvikle digitale løsninger hurtigt og agilt og tilpasse processerne for udvikling af digitale løsninger

Effektfuld implementering8

Planer for implementering skal forberedes i udviklingsfasen af digitale løsninger, der tager stilling til, hvor og hvornår de digitale løsninger tages i brug

Én arbejdsgang, én sammenhængende løsning

Medarbejderne skal kunne færdiggøre deres arbejdsgang i én sammenhængende løsning. Systemer og services skal derfor være integreret, så arbejdsgangen understøttes

Mobile løsninger tænkes ind fra starten10 tal 60_60.png

Når Region Midtjylland udvikler og implementerer nye digitale løsninger, skal mobilitet tænkes ind fra starten.

 

Ud over de 10 principper, indeholder strategien også 12 fokusområder. Dem kan du læse mere om i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi (pdf) eller på digitalisering.rm.dk

 

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Grafisk særkende for Center for Telemedicin