Regionerne har vedtaget en fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, der udstikker en fælles kurs for regionernes samarbejde på sundheds-it området i perioden 2013-2019. Strategien bygger videre på det fællesregionale samarbejde om digitalisering af sundhedsvæsenet. Se et resumé af mål og indsatser nedenfor eller hent en pdf med den fællesregionale strategi.

Vision for det digitale sundhedsvæsen

Vi styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder.

Seks strategiske målsætninger

Regionerne har vedtaget disse seks fælles strategiske målsætninger: 

1

Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet

2

Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver

3

Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikker og stabil drift

4

Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer

5

Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb

6

Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og praktiserende læger

Uddybende beskrivelser:

Støtte og optimere processer

Telemedicin kvalificerer valg

Koordinerede storskalaforsøg og evaluering

Effektiv klinisk it-arbejdsplads

Styrket samarbejde med patienterne

Sammenhængende, digitale muligheder

Effektiv brug af data til optimering

It-infrastruktur til stabil og sikker drift

Tæt samarbejde med staten og tværsektorielt

Lovgivning