- Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle

 

Det skønnes, at dobbelt så mange i 2030 vil leve deres liv med diabetes type 2 og godt 45 pct. flere vil have lungesygdommen KOL. I dag har en femtedel af danskerne mere end én kronisk sygdom, og specifikt for borgere med KOL er cirka to-tredjedele af patienterne multisyge.

  • Sundhedsvæsenet er allerede i gang med store omlægninger, der skal imødekomme den demografiske udfordring.
  • Behandlingen bliver samlet på færre, større og mere specialiserede hospitaler.
  • Der vil blive mere frit valg og flere opgaver skal løses tættere på eller i borgerens eget hjem, hvor opgaverne kan løses mindre indgribende.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom, beslutningsstøtte og proaktiv behandling

Bedre sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet

Digital udvikling skal binde sundhedsvæsenet bedre sammen

Strategiens 5 indsatsområder

Strategiens 5 indsatsområder

Læs mere om de 5 indsatsområder her.