Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker over forskellige typer sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt og over afstand. Ved hjælp af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget hjem. Også patienter kan følge med i egne målinger og blive bedre til fx at håndtere livet med en kroniske sygdom.

Hjemmemonitorering

Når patienter foretager målinger derhjemme og hospitalet kan få adgang til målingerne over afstand, kaldes det hjemmemonitorering eller telemedicin. Målingerne kan fx være blodtryk, vægt, glykosetal, infektionstal eller iltmætning i blodet. Det kan også være, hvis patienten svarer på spørgsmål om eget helbred eller udveksler billeder af fx sår med sundhedsvæsenet bl.a. i samarbejde med hjemmeplejen.

Færre unødvendige besøg på hospitalet og bedre vidensgrundlag til dialog

Udveksling af digitale oplysninger før et fysisk møde kan føre til, at begge parter er bedre forberedt før mødet, så konsultationen forløber bedre. Det kan også medføre justering af behandlingen mellem besøg på hospitalet.

Med telemedicin slipper patienten dermed ofte for at skulle på hospitalet. Patienterne får også værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom.

Telemedicin er fx når...

Mere om telemedicin i Midtjylland