Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt. Dermed undgår borgeren at skulle ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.

Med brug af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet behandle og rådgive borgere om sygdomme, mens de opholder sig i eller tæt på deres eget hjem. Patienterne kan følge udviklingen i egen sygdom via målinger af fx blodtryk, infektionstal eller vægt. Samtidigt kan hospitalet tjekke målingerne og rådgive patienten. Målet kan være, at patienten bliver bedre til eksempelvis at håndtere livet med en kronisk sygdom og at de opnår større tryghed. 

Telemedicin kan også være guidede selvhjælps-programmer, hvor patienter får digital information og træning i at håndtere egen sygdom. Programmerne består af skriftlig information, videoklip og lydfiler samt træningsøvelser. Programmerne kan suppleres med videosamtaler eller skriftlig dialog med en behandler, der støtter og motiverer patienten. 

Færre unødvendige besøg på hospitalet og bedre viden til dialog

Udveksling af digitale oplysninger før et fysisk møde mellem patient og sundhedsvæsen kan føre til, at begge parter er bedre forberedte, så konsultationen forløber bedre. Det kan også medføre, at eksempelvis medicin kan blive justeret mellem besøg på hospitalet, på baggrund af en dialog om målinger og helbred mellem patient og hospital over afstand.

Med telemedicin slipper patienten også ofte for at skulle på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Patienten får desuden værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom.

Telemedicin er fx når...

Hvad er hjemmemonitorering?

Mere om telemedicin i Midtjylland