Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt, hvor borgeren undgår at skulle ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.

Med brug af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet behandle og rådgive borgere om sygdomme, mens de opholder sig i eller tæt på deres eget hjem. Patienterne kan følge udviklingen i egen sygdom ved at måle fx blodtryk, infektionstal eller vægt. Samtidigt kan hospitalet tjekke målingerne og rådgive patienten. Målet kan være, at patienten bliver bedre til at håndtere livet med en kronisk sygdom og at de opnår større tryghed. Det kan også være, at patienten kan komme lidt tidligere hjem fra hospitalet i kombination med at han/hun følges digitalt i en periode.

Telemedicin kan også være guidede selvhjælps-programmer, hvor patienter får digital information og træning i at håndtere egen sygdom. Programmerne består af skriftlig information, videoklip og lydfiler samt træningsøvelser. De kan suppleres med videosamtaler eller skriftlig dialog med en behandler, der støtter og motiverer patienten. 

Viden styrker dialogen og vi nøjes med de fysiske besøg, som er nødvendige

Når både sundhedsvæsen og patient kan følge en sygdomsudvikling digitalt, giver det mulighed for at begge parter er bedre forberedte ti en konsultation. Det kan også medføre, at eksempelvis medicin kan blive justeret mellem besøg på hospitalet, på baggrund af en dialog om målinger af fx blodtryk, infektionstal eller andet, som patienten har målt derhjemme. Dialogen kan fx foregå som telefonopkald, videosamtale eller via sikker mail.

Med telemedicin slipper patienten for at skulle på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Patienten får desuden værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom.

Telemedicin er fx når...

Hvad er hjemmemonitorering?

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Definition af telemedicin

Telemedicin er sundheds-ydelser, der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, som erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen.

 

TelemedicinGrafik_beskaaret.png

Med telemedicin kan borgere foretage målinger eller rapportere om egen sygdom derhjemme. Data om fx blodtryk oa. kan ses digitalt i sundhedsvæsenet. Målet er større tryghed for patienter og viden om egen sygdom.