Når borgere med kroniske lungelidelser benytter telemedicin er et af målene, at de bliver bedre til at håndtere og forstå deres sygdom. Borgerne måler fx ilt-mætning i blodet og lungekapacitet derhjemme. Ud fra målingerne får de rådgivning af personalet fra hospitalet. De lærer fx

  • hvordan de skal forstå målingerne
  • hvordan de kan bruge pep-fløje
  • eller får gode råd om motion, hosteteknikker, rygestop mm.

Rådgivningen kan både foregå via video, telefon og mail.  

Styrket egenmestring

Borgerne kan følge med i deres egne tal og kan gennem målingerne få mere at vide om deres egen sygdom og sammenhængen til, hvad der sker, når man fx dyrker motion, ryger eller andet.

De kan også følge, hvordan tallene ændrer sig forud for infektioner, og kan sætte tidligere ind med behandling sammen med sygehus eller egen læge, hvis der fx er en infektion under opsejling.

Den aktive rolle borgeren får med telemedicin giver værktøjer til at bearbejde angst, og til bedre at kunne klare sig derhjemme trods den kroniske lidelse. 

Udbredelse i Midtjylland

Flere af Region Midtjyllands hospitaler arbejder med telemedicin til patienter med KOL. Både hospitaler i Horsens og Silkeborg har fx arbejdet med telemedicin til borgere med KOL i mange år.
 

Læs om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL i Midtjylland