I juni 2012 afholdt Center for Telemedicin og TeleSkejby en fælles konference, som tog udgangspunkt i projektet TeleSkejby, hvor patienter med hjertesvigt og gravide med komplikationer afprøvede hjemmemonitorering. I TeleSkejby blev første version af en generisk telemedicinsk platform udviklet. 

Konferencen bød på mange spændende oplæg om telemedicinske løsninger, patienternes behov og de etiske aspekter ved brug af telemedicin.