Stort tillykke med titlen som årets vinder af konkurrencen, om at være det mest succesfulde telemedicinske initiativ, til iPad projektet hos OPUS, som er et intensivt behandlingstilbud til personer med skizofreni.

En specialudviklet app blev brugt som alternativ til hjemmebesøg. App'en indeholdt både en video-del og en række arbejdsskemaer til kognitiv terapi.

Hvad viste projektet?

  • App'en er en brugbar løsning i behandlingen af patienter med skizofreni
  • Der er eksperimenteret med at holde videokonsultationer på tidspunkter, der er tilpasset patienternes behov og ikke behandlingssystemets
  • Videokonsultationerne har i nogle tilfælde forbedret kontakten til den enkelte patient
  • De kognitive behandlingsskemaer har haft en nyttig effekt
  • Brug af app og ipad har givet patienterne øget selvværd
  • Der kan spares tid på transport

Hvem deltog i projektet?

OPUS-klinikkerne i Regionspsykiatrien Vest, Regionspsykiatrien Horsens, Regionspsykiatrien Randers, Afd. P, Århus Universitetshospital, Risskov og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Århus Universitetshospital, Risskov

 

Vindere ipad projektet

© Fra venstre Projektleder Marianne de Lemos, Psykiatri og Social, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen, Psykiatri og Social, Overlæge Anne Grethe Viuff, Regionspsykiatri Vest og Sygeplejerske Jens Erik Madsen, Regionspsykiatrien Horsens.