Den 19. juni 2012 samledes beslutningstagere fra region, kommuner, almen praksis og erhvervslivet til telemedicinsk innovationsdag i Silkeborg.

Under overskriften "Samarbejde bag fremdrift af telemedicin" blev samarbejdsformer, økonomi og telemedicinske løsninger præsenteret og debatteret.

Innovationsdagen var arrangeret i et samarbejde mellem Center for Telemedicin i Region Midtjylland, Silkeborg Kommune og EnergiMidt.