Region Midtjylland etablerede i 2012 Center for Telemedicin som en del af den strategiske udvikling af det telemedicinske område. Centeret skal være med til at sikre, at de bedste løsninger bliver udbredt med succes og at telemedicin giver høj værdi for både borgere, sundhedspersoner og samfund. Centeret skal også gøre det lettere for sundhedspersoner at komme godt i gang med telemedicin.

Hvad lægger Center for telemedicin vægt på?

Vi udbreder større telemedicinske programmer

Center for telemedicins fem indsatsområder

Vi arbejder med seks overordnede strategiske indsatsområder:

 

Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland  

Brugerne i centrum

Udbrede telemedicin

Bygge bro på tværs

Forebygge forværring af sygdom

 

Telemedicin i drift

 

Læs mere i Center for Telemedicins strategi