Region Midtjylland etablerede i 2012 Center for Telemedicin som en del af den strategiske udvikling af det telemedicinske område. Centeret skal være med til at sikre, at de bedste løsninger bliver udbredt med succes og at telemedicin giver høj værdi for både borgere, sundhedspersoner og samfund. Centeret skal også gøre det lettere for sundhedspersoner at komme godt i gang med telemedicin.

Hvad lægger Center for telemedicin vægt på?

Vi udbreder større telemedicinske programmer

Center for telemedicins fem indsatsområder

Vi arbejder med fem overordnede strategiske indsatsområder:

 

Vurdere og udbrede bæredygtige telemedicinske indsatser 

Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland 

Understøtte en effektiv infrastruktur 

Afdække fremtidens behov for telemedicin

Brugerinvolvering

 

Læs mere i Center for Telemedicins strategi