Herunder kan du læse om eksempler på forskellige konkrete opgaver, der bliver varetaget af Center for Telemedicin.

Vidensforum for telemedicin

Udvikler værktøjer om telemedicin

Hjælp til brugerinddragelse og designprocesser

Understøtter telemedicin i stor skala

Etablerer sammenhæng til anden sundheds-it

Sygeplejerske og patient