Herunder kan du læse om eksempler på forskellige konkrete opgaver, der bliver varetaget af Center for Telemedicin.

Vidensforum for telemedicin

Udvikler værktøjer om telemedicin

Hjælp til brugerinddragelse og designprocesser

Understøtter telemedicin i stor skala

Etablerer sammenhæng til anden sundheds-it

Sygeplejerske og patient

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Læs mere om telemedicinske projekter i Region Midtjylland:

Grafisk særkende for Center for Telemedicin