Området telemedicin er i rivende udvikling, og byder derfor på mange interessante opgaveemner. Et projekt- eller specialesamarbejde med Center for Telemedicin vil give dig mulighed for at dykke ned i et eller flere af de konkrete udfordringer, som den regionale sundhedssektor dagligt prøver at håndtere.

Før du kontakter os

Før du skriver til os, er det er fordel for begge parter, at du har gjort dig nogle indledende overvejelser om opgaven. Hvis du ønsker at indgå i et projekt- eller specialesamarbejde, skal du derfor sende os en beskrivelse, der skal indeholde:

Opgaveemne

Hvad er emnet for din opgave, og hvad er den overordnede problemformulering?

Data og metode

Hvad er formalia og tidshorisont for opgaven? Hvilken slags data forventer du at bruge? Hvilke metodeovervejelser har du gjort dig?

Din motivation

Hvordan vil du gribe opgaven an, og hvilke forventninger har du til opgaveskrivningen?

Værdi for sundhedsvæsenet?

Hvad vil vi få ud af samarbejdet med dig? Vi prioriterer højt, at du tør tilføje ny viden og udfordre den nuværende praksis i sundhedssektoren. Vil du give os konkrete anbefalinger eller ny viden om emnet? Kan din opgave være med til at "løfte" sundhedsvæsenet?

Formidling af kontakter

Et projekt- eller specialesamarbejde kan foregå i samarbejde med en relevant afdeling på et hospital eller i en kommune, som er i gang med et konkret projekt inden for telemedicin. Center for Telemedicin kan formidle kontakten til relevante opdragsgivere.

Send os en beskrivelse på mail, og så hører du fra os.

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N.
Send os en e-mail