Center for Telemedicin hører organisatorisk under It-udvikling i Region Midtjylland. I opstartsfasen refererede centeret til Styregruppen for telemedicin. Efter nogle år med systematisk arbejde med modning af det telemedicinske område, er Center for telemedicin organisatorisk flyttet fra Sundhedsplanlægning til It-udvikling i Region Midtjylland.

Governance

Den telemedicinske indsats styres og koordineres af tre forskellige fora i Region Midtjylland:

 indsatser, som omhandler sundhedsydelser på hospitaler, ledes  af Strategisk Sundhedsledelsesforum (SSLF)

 indsatser, som drejer sig om it-leverancer, ledes af Lederforum  for IT  (LFI)

 tværsektorielle indsatser ledes af Sundhedsstyregruppen (SSG)