Telemedicin er et vigtigt redskab til at inddrage borgere i egen behandling og til at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Her er et udsnit af telemedicinske initiativer i regionen - nogle er på projektstadiet og andre er i drift i stor skala.