Blødersygdom er en kronisk sygdom, som kræver livslang behandling. Bløderpatienter og deres familier påtager sig i det daglige et stort ansvar for behandlingen af sygdommen i hjemmet. Både i forhold til at forestå egen behandling, og når der skal registreres medicinforbrug og blødninger. Registreringerne bruges i dialogen med de sundhedsfaglige behandlere.

Nyt koncept giver bedre overblik

Både blødere og behandlere oplevede tidligere, at den traditionelle måde at føre registreringer på ikke gav den optimale støtte i dagligdagen eller det rette udgangspunkt for valg af korrekt handling. 

Vi har derfor udviklet en app, der giver bløderpatienter og sundhedsfaglige de bedste muligheder for at foretage kvalificerede valg af behandling ved hjælp af en telemedicinsk løsning.

Løsningen består af:

  • en app til bløderpatienter
  • et webinterface til klinikere
  • et spørgeskema til Patient Rapporterede Oplysninger
  • en database til overblik over populationen
  • grundstenene til et sikkert driftsmiljø.

Læs Danmarks Radios omtale af appen set med en patients øjne

 

Læs om produktudviklingen her

Læs mere om blødersygdom og livet som bløder på Danmarks Bløderforenings hjemmeside

Figur bløderprojekt final.PNG

Der er indgået et Offentligt Privat Innovationssamarbejde med Journl a/s omkring projektet.