Formålet med første fase af Beslutningsstøtte i bløderbehandling var at udarbejde en behovs- samt en potentialeanalyse.

Behovsanalysen havde til formål at afdække ønsker og krav blandt bløderpatienter og sundhedsfaglige til ny teknologi, arbejdsgange og organisering. Analysen er todelt og afdækker ønsker og krav fra både patienter og behandlere på landets behandlingssteder.

Læs mere om analyserne herunder.

Behovsanalyse - Bløderpatienter

Behovsanalyse - Sundhedsprofessionelle

Økonomisk potentialeanalyse

 

Beslutningsstøtte i bløderbehandling - miniLAB workshop