Danmarks Bløderforening begyndte i 2015 et brugerdrevet innovationsprojekt, som skulle være med til at sikre bedre og mere effektiv patientbehandling af patienter med blødersygdomme.

I et forsøg på at lette hverdagen og sikre bedre behandling for bløderpatienter tog Danmarks Bløderforening i efteråret 2015 initiativ til projektet "Beslutningsstøtte i Bløderbehandling". Projektet var et samarbejde mellem Danmarks Bløderforening, landets to hæmofilicentre ved Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet, samt de to telemedicinske centre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Brugeren i centrum

"Beslutningsstøtte i Bløderbehandling" fokuserer på brugerdrevet innovation, i den forstand at, man ikke startede ud med en udførlig kravspecifikation, men fandt frem til kravene under processen i tæt samråd med brugerne. Brugerne var i dette projekt både blødere og behandlere. Begge grupper brugere har deltaget i workshops og været grundlag for feltarbejde. 

Erfaringer fra udlandet

Telemedicinske løsninger til bløderbehandling findes allerede i andre lande. Erfaringerne her peger på, at telemedicin kan være med til at:

    • sikre en mere rationel anvendelse af faktormedicin, som benyttes i bløderbehandlingen
    • optimere arbejdsgange og information, så der bruges mindre tid på administration og opnås bedre information om den enkelte patients blødningsepisoder og medicinforbrug
    • understøtte dialog mellem sundhedsfaglig ekspert og patient, så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde.
    • give et bedre grundlag for forskning og vurdering af effekt og af behandling.