Der er i projektet udviklet en database til sikker opbevaring af data om patienter med blødersygdomme. Databasen skal give klinikere et bedre overblik over data fra populationen af blødere.

Data til forskning og kvalitetsforbedringer

Målet er at tilvejebringe et bedre grundlag for forskning og at data kan bruges til at vurdere effekt af behandlingen. Den viden, der bliver tilgængelig, skal give mulighed for at løfte kvaliteten i behandlingen af blødersygdomme. 

Hvilke oplysninger fokuseres der på?

Database-løsningen består af:

  1. En Stamdata app: Her kan klinikeren registrere stamdata for patienten vedr. hæmofili (CPR, diagnose, sværhedsgrad, ledscore, inhibitor mm)
  2. En database, hvor data fra forskellige kilder opsamles:
    • Data fra Stamdata
    • Data fra den nye bløderapplikation (”APP-data”)
    • Data fra de nye spørgeskemaer (”PRO-data”)
  3. Tableau: Et værktøj til at udtrække rapporter fra database.

For klinikerne skal det være muligt at sammenstille data fra de forskellige datakilder og udtrække rapporter på den baggrund (bl.a. visning af relevante data for en patient, samt patientlister og aggregeringer for den enkelte afdeling).

Databasen skal bruges til at få overblik over data for en patient ifm. en konsultation og til kvalitetsudvikling på de enkelte afdelinger som et led i behandlingen af de patienter, som er tilknyttet afdelingerne.

Business Intelligence-løsning udviklet

Databaseløsningen i projektet er baseret på en Business Intelligence-løsning leveret af Region Midtjyllands BI-kontor. BI-kontoret har som led i projektet skræddersyet en løsning til den daglige behandling inden for et lille speciale og har haft tæt kontakt med klinikere fra dette speciale.

BI-kontoret er eksperter i at samle data fra forskellige kilder i en database og at udstille disse data via rapportgenereringsværktøjer.

Den samlede BI-løsning til bløderbehandling repræsenterer en model for at kunne udvikle et appendix til EPJ for et lille speciale, som kan benyttes i den daglige behandling af patienterne og samtidigt være et godt grundlag for kvalitetsudvikling og forskning, og som kan udvikles hurtigt og ikke koster så meget.

 

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret