PRO-spørgeskemaet er pilottestet med patienter og klinikere i den daglige behandling i Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital.

Databasen er pilottestet med klinikere fra Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital og fra Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.

Hovedpointer fra testen

Her er et par pointer om outcome taget fra slutrapporten:

  • Mere struktureret dialog om livskvalitet
  • Lettere at screene patientens hovedudfordringer og målrette dialog
  • EQ5D-spørgsmål om livskvalitet er et "must" at få med i løsningen
  • Ingen bedre ressourceudnyttelse her og nu, men bedre kvalitet
  • Elektroniske spørgeskemaer fremmer patientens stemme.

Deltagere i pilot-testen

AmbuFlex i Region Midtjylland

Tæt projektsamarbejde

God involvering af patienter

Iterativ udviklingsproces

Forslag til forbedringer af databasen

Allerede i drift i Midtjylland