Den udviklede løsning til beslutningsstøtte i den daglige behandling af blødersygdomme er pilottestet i perioden 15/11-2017 til 31/1-2018.

Patienter og klinikere på Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital og på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har deltaget i pilottesten.

Evaluering af pilottesten

Efter pilottesten er der gennemført en evaluering af, hvordan det er at bruge appen, og om projektmålene er indfriet. 

Både patienter og klinikere er positive omkring det nye beslutningsstøtteredskab. De kommer også med række forslag, der vil optimere beslutningsstøtteredskabet.

Størstedelen af klinikerne synes dog, at de testperioden har være for kort til at vurdere betydningen for arbejdsgange og ressourcer.

Læs mere om resultaterne nedenfor:

Bløderappen er relevant og forståelig

Tidstro og øget registrering

Overblik og styrket behandling

Om arbejdsgange og ressourcer

Ønsker til videreudvikling af appen