Produktudviklingsforløbet tager udgangspunkt i brugernes verden. Der er arbejdet med at få indsigt i klinikernes arbejdsprocesser og at afdække patienternes behov yderligere. Løbende er der udviklet prototyper, som er blevet testet med brugerne.

Journl a/s har stået for dette arbejde og har fået hjælp af APPlab til at udføre feltarbejder, møder og workshops med klinikere, patienter og pårørende.

Den endelige prototype pilottestes og består af en mobil-applikation til patienterne og en web-applikation til klinikerne.

Bedre registrering og optimeret behandling

Fremover sigtes efter, at hospitalet får adgang til strukturerede oplysninger om blødninger og medicinforbrug inden konsultation med patienten.

Det giver et bedre datagrundlag for dialog mellem behandler og patient. Det giver fx mulighed at se på mønstre i blødninger og medicinforbrug, som kan danne grundlag for at justere behandlingen.

Behandlingsforløbet med appen kan kort skitseres:

  1. Klinikerne opretter en behandlingsplan for patienter, som tager medicin profylaktisk ("fast profylakse"), og for patienter som tager medicin ("on demand"), når en blødning opstår
  2. Patienterne kan registrere, når de tager medicin, og når de har en blødning
  3. Patienterne kan se deres registreringer og se en visualisering af dem
  4. Klinikerne kan få overblik over patienternes registreringer og visualiseringer af dem 

Smugkig på løsningen

Klinikeren på hæmofilicenteret opsætter et behandlingsforløb, som danner grundlag for patientens registreringer.

Klinikernes webinterface til beslutningsstøtte i bløderbehandling

Klinikernes webinterface til beslutningsstøtte (klik og se stor udgave)

Skærmbilleder fra prototypen

I den nye app til beslutningsstøtte i bløderbehandling, kan patienter bl.a. registrere blødninger og deres placering på kroppen.

Bløder app

Her kan patienten registrere blødningernes placering på kroppen.

 

Bløder app - eksempel på registrering af blødning

Her kan patienter registrere data om en bestemt blødningsepisode. Der findes en mere uddybende beskrivelse under 'Dokumentation'.