AmbuFlex handler om at tilbyde et patientforløb, der er tilpasset den enkelte patients behov og som drager nytte af helbredsoplysninger indberettet af patienten selv. Målet er at sikre patienterne en hverdag, hvor deres sygdom fylder mindst muligt.

Med AmbuFlex bliver besøg i ambulatoriet styret af patientens individuelle behov frem for af rutiner. Den behandlingsansvarlige sygeplejerske og læge får nemlig via spørgeskemaer adgang til relevant viden direkte fra patienten om hans eller hendes helbreds-tilstand. Patienter undgår, at skulle møde til unødvendige kontroller i ambulatoriet uden at kvaliteten af behandlingen forringes. Metoden kaldes også Patient Reported Outcome (Patient Rapporterede Oplysninger eller bare PRO). 

Spørgeskemaer om aktuel helbredstilstand

Systemet AmbuFlex udsender spørgeskemaer til patienter, der har en kronisk sygdom eller kræftsygdom. Patienterne svarer på spørgsmål om eget helbred, symptomer og aktuel evne til at håndtere egen sygdom.

Via svarene kategoriseres patienterne i rød, gul og grøn ved brug af algoritmer. Oplysningerne giver personalet overblik og et bedre grundlag at træffe beslutninger på. 

Ud fra oplysningerne vurderer personalet, om patienten enten skal komme i ambulatoriet, skal ringes op eller blot have tilsendt et nyt spørgeskema efter en tid. Patienten kan også altid selv ønske, at blive kontaktet af ambulatoriet og være med til at vurdere, om der er behov for et besøg.

AmbuFlex giver både fordele for patienter og hospital. Begge parter har et bedre afsæt for dialogen med hinanden, fordi oplysninger om sygdom og symptomer er til rådighed forud for konsultationer.

rød gul grøn COLOURBOX6722679.jpg

AmbuFlex i stordrift i Midtjylland

AmbuFlex bruges i daglig drift på mere end 30 forskellige sygdomsområder og der er flere på vej. I Midtjylland er AmbuFlex blevet brugt i ca. 45.400 patientforløb. På landsplan er tallet 109.450, hvis både drift og forskningsprojekter tælles med. 

  • De fem største områder for brug af AmbuFlex er Søvnapnø (11.000 patienter), spørgeskema før behandling med kemoterapi (7700 patienter), Epilepsi (6650 patienter), opfølgning efter brystkræft (5850) og ved Lungekræft (2340 patienter)
  • Spørgeskemaerne kan fx handle om anfald, symptomer, funktionsevne og bivirkninger ved medicin
  • Ca. 48% af de ambulante kontakter kan håndteres med spørgeskemaer uden yderligere kontakt med patienten, da der ikke aktuelt er behov for ambulatoriebesøg
  • AmbuFlex udbredes til 3 nye sygdomsområder årligt og der samarbejdes desuden på tværs af alle regioner
  • Økonomiaftalen 2016 sætter fokus på at udbrede PRO til epilepsi, brystkræft og prostatakræft i hele landet.

Du kan læse mere på Ambuflex.dk