AmbuFlex benyttes til patienter med mange forskellige sygdomme og platformen er velafprøvet. Et af de nyere sygdomsområder, hvor AmbuFlex benyttes til spørgeskemaer og dialog mellem patient og hospital er til patienter med lungesygdommen KOL.

Ny rapport om AmbuflexKOL

’Det er så forbandet vigtigt for en KOL-patient at være tryg’ – Et kvalitativt perspektiv på telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Primo 2016 gennemførte Center for Telemedicin en kvalitativ interviewundersøgelse af, hvordan borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) oplever den telemedicinske løsning Ambuflex.

Et centralt emne er, hvordan brugen af telemedicinsk hjemmemonitorering afstedkommer nye oplevelser og erfaringer omkring det at være KOL-patient. Hvilke forandringer giver det i hverdagen at være ’AmbuflexKOL-bruger’, og hvordan påvirker det roller og relationer mellem borger og sundhedspersonale?

Læs rapporten om AmbuFlexKOL