For at Region Midtjylland kan stille de rette krav til en fremtidig platform til telemedicin, har OptimumIT samlet erfaringer fra tre af regionens telemedicinske løsninger, der opsamler helbredsdata fra hjemmemonitorering. 

De tre løsninger, der har leveret data er:

  • Horsens på Forkant med Sundhed/Sundhedshotspot
  • Digital Patient Platform/Columna Citizen
  • Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)/Open Tele 

Analysens fokus

Det primære fokus i analysen er på de tekniske aspekter. Det er også kort belyst, hvilke elementer i de tre løsninger, der ud fra brugernes oplevelse, understøtter det kliniske arbejde og patientens håndtering af egen sygdom. 

Analysen afdækker, hvilke elementer i de tre løsninger, der anbefales ført videre i en fremtidig platform til telemedicin. 

HENT ANALYSEN HER
 

Fakta om processen

Analyseopgaven blev annonceret på Region Midtjyllands hjemmeside for udbud.

Center for Telemedicin modtog 7 gode tilbud på opgaven med analyse af tre telemedicinske løsninger i Region Midtjylland.

Tre leverandører fik mulighed for at præsentere deres tilbud for et udvalg bestående af medlemmer af styregruppen for Telemedicin og RM-IT.

OptimumIT fik opgaven efter vurdering ud fra en række foruddefinerede parametre og forestod analysen i perioden fra juni til september 2014.