Fælles Servicecenter for Telesundhed er en støttefunktion til telesundhed, der går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere. Servicecenteret skal gøre det enklere og mere effektivt at anvende telesundhed for sundhedspersoner og borgere.

Målet er, at personalet kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen, mens servicecenteret tager sig af det praktiske omkring telesundhedsløsningerne. 

Servicecenterets mål er at skabe:

  • større sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer og sygdomsforløb
  • mere effektiv og rentabel drift af telesundhed
  • lettere adgang til svar på spørgsmål om fx udstyr fra brugerne af telesundhed
  • en enhed, der giver vejledning og support af høj kvalitet både før og under behandling med brug af telesundhedsløsninger.

Gå til Fælles Servicecenters hjemmeside

Medlemmer i Fælles Servicecenter

Kort over kommuner og hospitaler i Region Midtjylland

Fælles Servicecenter har følgende medlemmer:

Kommuner

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

Region Midtjylland 

Aarhus Universitetshospital
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Randers
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenheden Vest
Regionspsykiatrien

 Fælles Servicecenter for Telesundhed