I projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering har Region Midtjylland og Region Hovedstaden afprøvet telemedicinsk hjemmemonitorering i stor skala til flere patientgrupper sammen med en række kommuner. Formålet med projektet var at skabe mere sammenhængende patientforløb, hvor patienterne tog aktiv del i behandlingen og ambulante besøg eller indlæggelser blev reduceret.

Projektet bestod af 8 delprojekter og ca. 1.200 patienter. Det totale budget var på 65,8 mio. kr. og blev støttet med 33,4 mio. kr. af Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-Fonden). Nedenfor kan du læse slutevalueringen af projektet, der indebar øget tryghed for patienterne og resulterede i etableringen af grundstenene til en national telemedicinsk infrastruktur.

Læs pressemeddelelsen: Telemedicin giver gevinster

Patienterne er trygge ved telemedicin og der kan spares penge, hvis arbejdsgangene tilpasses og vi fokuserer på de rette patienter. Det viser slutrapporten fra det nationale projekt K.I.H.

Læs pressemeddelelsen: Telemedicin giver gevinster

Se brochure baseret på slutrapporten fra KIH projektet 

Bilag til slutrapporten for KIH projektet

Hjemmemonitorering af gravide

Region Midtjyllands delprojekter under K.I.H.

I de to delprojekter i Region Midtjylland har 112 gravide med komplikationer og 91 patienter med diabetes deltaget.

Gravide med

  • Svangerskabsforgiftning
  • For tidlig vandafgang
  • Diabetes type 1

Læs mere om telemedicin til gravide her

Se projektbeskrivelsen

Borgere med diabetes

  • Type 1
  • Type 1 og behov for intensiv glukosemåling
  • Diabetiske fodsår

Læs mere om telemedicin til borgere med diabetes her

Se projektbeskrivelsen