For tidlig vandafgang er vandafgang uden veer før graviditetsuge 37. Ved vandafgang efter uge 34 vil fødslen blive igangsat, hvis den gravide ikke selv får veer. Vandafgang på dette tidspunkt forløber som regel uproblematisk, dog vil den gravide være indlagt lidt længere efterfølgende pga. det for tidligt fødte barn.

Vandafgang før uge 34 kan derimod medføre komplikationer, idet barnet endnu ikke har fuldt udviklede organer.

Hvis den gravide ikke får veer af sig selv, er det bedst at vente med at igangsætte fødslen til uge 34, så længe den gravide og barnet har det godt. Daglig observation af både mor og barn er derfor påkrævet for at opdage en begyndende infektion, der vil gøre det nødvendigt at igangsætte en fødsel. Den daglige observation foregår som regel ved indlæggelse og medfører derfor flere ugers adskillelse fra familie og evt. større børn.

Undgå lang indlæggelse

Med telemedicin kan patienten udskrives til eget hjem, hvor hun kan foretage en række målinger, så hun kan blive hjemme uden at hendes eller barnets sikkerhed er i fare.

Hjemmemålinger

  • Blodtryk og puls
  • Temperatur
  • Hjertelydsregistrering af barn
  • Spørgeskema om almen tilstand
  • Infektionstal (Crp)

    kih 

Der suppleres med blodprøver og scanninger på hospitalet.