Svangerskabsforgiftning er en tilstand, der ses hos 2 % af alle gravide. Den er et tegn på, at den gravides organer er påvirkede af graviditeten. Forgiftningen indtræder oftest i slutningen af graviditeten. Den viser sig ved forhøjet blodtryk, protein i urinen og nogle gange subjektive symptomer som hovedpine, flimren for øjnene, smerter i øverste del af maven, væskeophobning og almen utilpashed.

Svangerskabsforgiftning findes i let, moderat og svær grad. I de svære tilfælde kan tilstanden udvikle sig alvorligt for kvinden. Gravide med svangerskabsforgiftning eller begyndende tegn på svangerskabsforgiftning skal derfor kontrolleres ofte.

Svangerskabsforgiftning = mange kontroller

Kontrollerne kan være tidskrævende og foregår som regel hos egen læge eller på hospitalet, hvor blodtryk og urinundersøgelse er rutine. Sygdomsbilledet suppleres med blodprøver, hvor man måler nyrernes funktion, påvirkning af leveren og blodets størkningsevne.

I nogle tilfælde kan påvirkningen af organerne medføre en dårligere gennemstrømning af moderkagen, som kan påvirke det ufødte barns trivsel. Derfor bliver barnets hjertelyd også tjekket ved svangerskabsforgiftning, ligesom den gravide bliver ultralydsscannet.

Færre kontroller med telemedicin

Ved hjemmemonitorering reduceres antallet af ambulante kontroller betydeligt. Patienten foretager følgende målinger hjemme:

• Blodtryk og puls
• Vægt
• Urinprøve (urinstiks)
• Hjertelydsregistrering af barn
• Spørgeskema om almen tilstand

Hyppigheden afhænger af den gravides tilstand og målingerne suppleres med blodprøver og scanning på hospitalet.

Kan foregribe forværringer

Med hjemmemålinger kan man nemt foretage hyppigere kontroller af den gravide. Dermed kan en forværring i patientens tilstand hurtigere opdages og behandles.