Internetbehandling er onlinebaserede selvhjælps-programmer, som bygger på psykologiske principper ofte kombineret med støtte fra psykologer eller andre sundhedsfaglige.

Brugerne arbejder med programmet derhjemme og slipper for transport til behandling. Hos nogle kan eksempelvis angst i sig selv være en hindring for at møde op på en klinik til behandling. Ved guidede behandlingsforløb er brugen af programmet kombineret med skriftlig kontakt til en behandler. Der kan også følges op via videokonsultation eller telefon. Ud fra en screening, vurderer en speciallæge eller psykolog, om borgeren er i målgruppen. 

Gennem øvelser i selvhjælpsprogrammerne får borgeren oparbejdet redskaber til at håndtere situationer, der ellers kan være vanskelige. Internetbehandling er ikke et ’quick-fix’, men en ny måde at modtage hjælp på.   

En tidlig indsats kan være med til at give borgerne et bedre liv og sikre, at de fx beholder deres arbejde eller fortsat kan studere. 

Behandling af patienter med svær helbredsangst

På Aarhus Universitetshospital har afdeling for Funktionelle Lidelser omlagt en evidensbaseret ambulant behandling af patienter med helbredsangst til en internetbaseret løsning, der indeholder både diagnostik og psykoterapi. Patienter, som er plaget af svære og vedvarende sygdomsbekymringer, er dyre for sundhedsvæsenet og ofte underbehandlede pga. meget få specialiserede tilbud.

Guidet selvhjælp i 12 uger

Behandlingstilbuddet består af videodiagnostisk udredning, samt et 12 ugers guidet selvhjælpsprogram ved navn ActOnline. Programmet bygger på psykologiske principper. Det indeholder videoklip, lydklip, øvelser, tekstinformation og skriftlig behandlerkontakt via indbygget asynkront beskedmodul.

Pilot viser lovende resultater

Større studie afsluttet efteråret 2018

Flere typer internetbehandling på vej