Internetbehandling er onlinebaserede selvhjælps-programmer, som bygger på psykologiske principper ofte kombineret med støtte fra psykologer eller andre sundhedsfaglige.

Borgerne arbejder med programmet derhjemme og slipper for transport til behandling. Hos nogle kan eksempelvis angst i sig selv være en hindring for at møde op på en klinik til behandling. Ved guidede behandlingsforløb er brugen af programmet kombineret med skriftlig kontakt til en behandler. Der kan også følges op via videokonsultation eller telefon. Ud fra en screening, vurderer en speciallæge eller psykolog, om borgeren er i målgruppen. 

Gennem øvelser i selvhjælpsprogrammerne får borgeren oparbejdet redskaber til at håndtere situationer, der ellers kan være vanskelige. Internetbehandling er ikke et ’quick-fix’, men en ny måde at modtage hjælp på.   

En tidlig indsats kan være med til at give borgerne et bedre liv og sikre, at de fx beholder deres arbejde eller fortsat kan studere. 

Behandling af patienter med svær helbredsangst

På Aarhus Universitetshospital har afdeling for Funktionelle Lidelser omlagt en evidensbaseret ambulant behandling af patienter med helbredsangst til en internetbaseret løsning, der indeholder både diagnostik og psykoterapi. Patienter, som er plaget af svære og vedvarende sygdomsbekymringer, er dyre for sundhedsvæsenet og ofte underbehandlede pga. meget få specialiserede tilbud.

Guidet selvhjælp i 12 uger

Behandlingstilbuddet består af videodiagnostisk udredning, samt et 12 ugers guidet selvhjælpsprogram ved navn ActOnline. Programmet bygger på psykologiske principper. Det indeholder videoklip, lydklip, øvelser, tekstinformation og skriftlig behandlerkontakt via indbygget asynkront beskedmodul. Behandlingen viser effekter helt på linje med fremmødebehandling - også ved 6 måneders opfølgning.

Læs om forskningsresultaterne her:

Hoffmann et al. 2020. Efficacy of internet-delivered ACT for HA. Psychological Medicine.pdf

Mere information på www.helbredsangst.dk

Læs om forskningen og arbejdet med borgere, der lider af funktionelle lidelser.

Flere typer internetbehandling på vej

Afdeling for Funktionelle Lidelser i Region Midtjylland har udviklet den tekniske platform, som huser programmerne til internetbehandling - herunder programmet ActOnline . Afdelingen er også i gang med at udvikle og afprøve internetbehandling til en række andre lidelser som f.eks.

  • BDS (Bodily Distress Syndrome) også kaldet Kropslig stresstilstand. Programmet hedder Et skridt af gangen og er ved at blive pilottestet.
  • I projektet eMindYourHeart skal der tilbydes internetbehandling til patienter med angst og depression i forbindelse med iskæmisk hjertesygdom. Projektet er i samarbejde med Syddansk Universitet.
  • Programmet Mine symptomer er under udvikling til behandling af langvarige fysiske symptomer. Det udvikles til almen praksis som rent selvhjælpsprogram og sker i samarbejde med Region Syddanmark.
  • SpilleFri.
  • Arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital er, i samarbejde med Arbejdsmedicin i Herning, ved at udvikle internetbehandling til arbejdsrelateret stress med programmet iMars.
  • Forskningsklinikken for Ludomani i Region Midtjylland har udviklet  internetbehandling til patienter med ludomani. Programmet hedder
  • Derudover en række andre tiltag under udvikling bl.a. i forskningenheder i Psykiatri og Social.