Det er et grundlæggende princip for den tekniske løsning, at den i det omfang det er muligt, baserer sig på eksisterende datakilder, nationale registre og nationale komponenter.

Den tekniske løsning består af en Samblik server (Backend), der udstiller den web-baserede brugergrænseflade samt integrerer til en række komponenter i bla. den Nationale Service Platform (NSP).

Samblik serveren står desuden for veksling af sikkerhedstokens. 

Den samlede liste af datakilder er:

Forløbsplaner, laboratoriesvar, FMK (Fælles Medicin Kort), eJournal, Sygeforsikringsregisteret og PLSP (Primærsektorens Leverandør Service Platform).

Samtykke i Samblik

Login og Sikker browseropstart

Overblik over Sambliks tekniske løsning

Overblik teknisk loesning samblik.png