I dag er telemedicinsk selv- og hjemmemonitorering blevet en del af den daglige drift på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Gravide med komplikationer tilbydes hjemmemonitorering i stedet for langvarig indlæggelse eller hyppig ambulant kontrol. Det sætter patienten i centrum og sparer personalet for tid samtidigt med at den høje kvalitet bevares.

Telemedicin til gravide

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad måler den gravide derhjemme?

Den gravide måler dagligt blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet (toks) ved hjælp af den telemedicinske løsning.

I løsningen kan den gravide også svare på spørgsmål om velbefindende - f.eks. om svimmelhed, smerter mm.

Gravide med komplikationer, der allerede bruger telemedicin, fortsætter i øvrigt selv med at indsende data, hvis de i en kortere periode indlægges på hospitalet. Dermed sparer personalet tid og den gravide kan følge med i målingerne, som vanligt.

Mere om målgruppen og gevinsterne