Det kan være en udfordring at gå fra få hænder til mange hænder, der arbejder med en telemedicinsk løsning. Det kan nemlig være svært for personalet af få god erfaring med det telemedicinske udstyr, hvis opgaven er fordelt på mange hænder, og der går lang tid mellem vagterne.

Telemedicinsk koordinator

Der er derfor behov for en tovholder, der har overblikket på tværs af patientgrupper og de involverede afdelinger. Koordinatoren kan eksempelvis optimere processer og aftaler på tværs af afdelinger.

Derudover støtter koordinatoren afdelingen i at få de telemedicinske tiltag op at køre og integreret i den daglige drift.

Koordinatoren deltager fx, når personalet oplærer de gravide, indtil personalet har opnået en vis rutine i opgaven. 

Koordinatoren arbejder med at

  • uddanne patienter og personale i at bruge det telemedicinske udstyr
  • udvikle nyt organisatorisk set-up og arbejdsgange fx, når telemedicin skal implementeres til nye patientgrupper
  • give sparring til andre afdelinger, der ønsker at indføre telemedicin
  • indgå samarbejds- og supportaftaler fx med Fælles Servicecenter
  • løse praktiske opgaver fx vedligehold af udstyr
  • videreudvikle de anvendte telemedicinske løsninger bl.a. i samarbejde med it-folk, så det sikres at løsningen understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange.

Ledelsesmæssig opbakning

Gevinsterne ved telemedicin høstes ikke altid i den afdeling, der tjekker de telemedicinske patienter.

Derfor kræver det overordnet ledelsesmæssig opbakning, at skræddersy hensigtsmæssige arbejdsgange, hvor der ikke skeles til, om gevinsten falder i den ene eller den anden organisatoriske kasse.