Løsningen til gravide med komplikationer er under teknisk modning, hvor den skal ændres til at bestå af mikroservices. Region Midtjylland igangsatte i december 2016 i samarbejde med Alexandra Instituttet en afprøvning, som skulle konkretisere omfang og krav til microservices til telesundhed. Afprøvningens skulle afdække, hvordan Region Midtjylland kan migrere fra den anvendte OpenTele løsning til en løsning baseret på microservices.

Krav til løsning baseret på mikroservices

I afprøvningen er der blevet udviklet en Proof of Concept (PoC) på udvalgte microservices, som kan bygges sammen, så de udgør en telemedicinsk løsning. På basis af denne PoC og en kortlægning af de funktionelle krav til løsningen til gravide med komplikationer, er omfang af og krav til microservices blevet undersøgt.

Via prototyper er der leveret en konkretisering af:

  • basis-infrastruktur, dvs. en serviceplatform for telemedicinske microservices
  • udvalgte microservices, som understøtter strategisk/kritisk forretningsfunktionalitet.

Slutnotat samler erfaringerne

Alexandra Instituttet har på baggrund af afprøvningen leveret et slutnotat, hvor erfaringer fra afprøvningen er samlet, herunder: 

  • oplæg til krav til en serviceplatform
  • specifikation af minimumsæt til mikroservices samt
  • oplæg til roadmap for modning af løsning til gravide med komplikationer.
  • Herudover er der lavet en prototype, hvor kildekoden er baseret på open source.

I slutnotatet beskrives krav og erfaringer til microservices til telesundhed, herunder hvordan man med en række standardværktøjer relativt hurtigt kan opbygge løsningen.

Slutnotat Microservices til telesundhed