I dag er arbejdet med telemedicin til gravide forankret i to forskellige afsnit på afdelingen: 

• Afsnit for gravide (døgnbemandet - indlæggelser)
• Klinik for gravide (dagstid på hverdage - ambulante kontroller)

Kontrol døgnet rundt eller på hverdage?

De gravide, som får telemedicin som alternativ til indlæggelse, er tilknyttet Afsnit for gravide. Da afsnittet er bemandet døgnet rundt, giver det de gravide mulighed for at sende data ind flere gange i døgnet og/eller i weekender.

De gravide, der anvender telemedicin som alternativ til hyppige fremmødekontroller, er tilknyttet Klinik for gravide. Denne afdeling er kun bemandet i dagstid på hverdage.

Opgaver og overblik

Nedenfor kan du se arbejdsflowet omkring de telemedicinske patienter: 

  • De gravide indsender som udgangspunkt data før kl. 9 om morgenen
  • Målinger tjekkes af vagthavende jordemoder eller sygeplejerske
  • Afvigende målinger konfereres med obstetrisk vagthavende
  • På en afviklingsliste i EPJ, findes der en oversigt over, hvilke gravide, der sender data på en given dag 
  • Alle telemedicinske patienter fremgår også af klinisk logistik (oversigtssystem, der giver patientoverblik)
  • Oplæring varetages af vagthavende jordemoder i Afsnit for gravide eller Klinik for gravide.

Afdelingen overvejer nøje, hvilke patientgrupper det giver mening at tilbyde telemedicin.