Visitation via telemedicin i ambulancen

Det er altafgørende, at patienter med en blodprop i hjertet får den rette behandling med en ballonudvidelse så hurtigt som muligt. Og Danmark er foregangsland, når det gælder akut ballonudvidelse.

Patienterne kan køres direkte til nærmeste hjertecenter for at få en akut ballonudvidelse. Det sker, fordi der er muligheder for - og udstyr til - at stille diagnosen ved brug af telemedicin allerede i ambulancen. Det eliminerer unødig forsinkelse og sikrer hurtigere behandling.

Et nyt studie har undersøgt, hvor god og effektiv denne visitation via telemedicin er. Det viste, at ved hjælp af telemedicin kan patienter, der bor op til 95 km fra et hjertecenter, blive behandlet indenfor 2 timer fra opkald til alarmcentralen.

Telemedicin er derfor et godt redskab til at optimere behandlingen af patienter med en blodprop i hjertet.

Pressemeddelelse om telemedicinsk visitation af hjertepatienter 

Publiceret artikel

Digital støtte derhjemme efter indlæggelse

Når en hjertepatient bliver udskrevet fra hospitalet efter hjertesvigt, kan han eller hun føle sig meget utryg. Med telemedicinsk udstyr kan patienten måle blodtryk, puls og vægt derhjemme. Hospitalet kan følge med i målingerne. Patienten har i nogle tilfælde daglige samtaler om helbredet med hospitalet over telefon eller video, og kan fx aftale at justere den medicinske behandling.

Patienten sparer både tid og kørsel. Og når patienten er hjemme, bevirker de hjemlige omgivelser ofte, at man føler sig mere rask og rører sig mere, end hvis man var indlagt. Som patient bliver man heller ikke udsat for den smittefare, en længerevarende hospitalsindlæggelse kan udgøre.

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Hospitalet, hjertepatient