Der findes flere projekter, der allerede har afprøvet tilbud om telemedicin til borgere med KOL, og som har høstet vigtige erfaringer.

Grundlaget for beslutningen om den nationale udbredelse skal findes i storskalaprojekterne Telecare Nord og Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). Begge projekter opnåede værdifulde erfaringer med de telemedicinske indsatser.

Information om udvalgte KOL-projekter

Der er også en lang række lokale tiltag i Region Midtjylland både på hospitaler og i kommuner, som bidrager med vigtige erfaringer om brugen af telemedicin. Læs om nogle af tiltagene nedenfor:

Oversigt over initiativer på KOL-området i Region Midtjylland fordelt på hospitaler og kommuner

Læs en sammenfatning af 10 telemedicinske tilbud til borgere med KOL i Region Midtjylland

Læs om projektet Horsens på Forkant med sundhed

Læs om AmbuFlexKOL - en kvalitativ undersøgelse

Rapport fra KORA om hjemmeteknologi til patienter med KOL

 

Erfaringer med KOL

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991