Hospitalsenheden Horsens har i mange år brugt telemedicin i behandlingen af patienter med kroniske lidelser - herunder lungelidelsen KOL.

Der er blandt andet høstet værdifulde erfaringer i det 3-årige tværsektorielle forsknings- og udviklingsprojektet Horsens på Forkant med Sundhed. Projektet har udviklet en telemedicinsk løsning med:

  • videokonsultation
  • sundheds-hotspot
  • måleudstyr
  • logistik og support.

Projektet løb fra 2012 til 2016.

Resultater

Borgerne har oplevet en øget forståelse for deres kroniske sygdom, øget egenmestring og en følelse af at være mindre syge. Der var blandt andet stor tilfredshed med kontakten til sundhedsfaglige via video, samt besparelse af tid og transport ved at kunne være i eget hjem.

Borgerinddragende processer har bidraget til nye vigtige forståelser, som er blevet indarbejdet i den telemedicinske løsning.

Se mere her:

Telemedicin i dag

Telemedicin er i dag en del af det daglige sundhedstilbud til udvalgte patienter med KOL, diabetes og hjerteinsufficiens i optage området.

 

OPI projektets samarbejdspartnere