Hospitalsenheden Horsens har i mange år inddraget telemedicin i behandlingen af patienter med kroniske lidelser - herunder lungelidelsen KOL.

Der er blandt andet høstet værdifulde erfaringer i det 3-årige tværsektorielle forsknings- og udviklingsprojektet Horsens på Forkant med Sundhed. Projektet har udviklet en telemedicinsk løsning med:

  • videokonsultation
  • sundheds-hotspot
  • måleudstyr
  • logistik og support.

Projektet løb fra 2012 til 2016.

Telemedicin er i dag en del af det daglige sundhedstilbud til borgere med KOL bosiddende i Horsens Kommune. 

Resultater

Borgerne har oplevet en øget forståelse for deres kroniske sygdom, øget egenmestring og en følelse af at være mindre syge. Der var blandt andet stor tilfredshed med kontakten til sundhedsfaglige via video, samt besparelse af tid og transport ved at kunne være i eget hjem.

Borgerinddragende processer har bidraget til nye vigtige forståelser, som er blevet indarbejdet i den telemedicinske løsning.

På Horsens på Forkants hjemmeside kan du læse meget mere om de tekniske, de organisatoriske samt borgernes og de sundhedsfagliges erfaringer.

Læs mere på Horsens på Forkants hjemmeside

OPI projektets samarbejdspartnere

Projektet er tværsektorielt, og har involveret Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens og praktiserende læger i Horsens.

Det blev gennemført som et OPI-samarbejde (offentlig og privat innovationssamarbejde) med disse parter:

  • Konsortiet ”Telesundhed” som bestod af Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen
  • Forskningsaftale med Syddansk Universitet om en samfundsøkonomisk forskningsindsats
  • Region Midtjylland forskede i tværsektoriel ledelse
  • Aarhus Universitet/University College Lillebælt samt VIA University College og Sundhedsfaglig Højskole forskede i sygeplejefaglige kompetencer ved brug af telemedicin.

 

Kontakt

Thomas Hahn
Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Formand for projektet
E-mail: thomas.hahn@horsens.rm.dk
Tlf: +45 78 42 66 51